Ultrefiner II with tank.jpg

Vrhunsko rešenje za Vodu za piće

Uz Ultrefiner II, vrhunski sistem za vodu za piće, dobijate i pouzdanje, saznanjem da svojoj porodici obezbeđujete najbolji mogući sistem za vodu za piće.


RainSoft sistemi za vodu vrlo uspešno i efikasno, obezbeđuju superiornu vodu za piće od koje zavisi cela Vaša porodica.

Ultrefiner II koristi tri visoko kvalitetna višestepena filtera, dizajnirana da otklone svaku sumnju kod vode za piće.

Vaš RainSoft distributer Vam može pomoći u izboru sistema koji odgovara vašim potrebama. 

 


Ultrefiner II sistem, obezbeđuje višestruke nivoe odbrane u cilju zaštite vode za piće, na koju se oslanja cela Vaša porodica.


PRED-FILTER OD UGLJENIKA redukuje nivo hlora i uklanja jako male čestice do 10 mikrona iz vode za piće.

OSMOTSKA MEMBRANA filtrira na molekularnom nivou i redukuje neželjene neorganske sastojke kao što su olovo, hrom i bakar.

POST-FILTER OD UGLJENIKA redukuje isparljiva organska jedinjenja (VOC’s) koja predstavljaju opasnost i za zdravlje ljudi i za životnu sredinu.

OGRANIČENA DOŽIVOTNA GARANCIJA za slučaj defekata u proizvodnji, doživotno za prvog kupca.

                                                                                                                  • NSF SERTIFIKAT za rezultate i testove ekstrakcije. 
Powered by WebExpress